Hilde Smedstad

Publisert 04.03.2020 07:25

Arealplanlegger
Mobil 930 69 363
E-post: his@envidan.no 

Hilde Smedstad er utdannet naturforvalter (cand.agric) fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet tidligere Norges landbrukshøgskole. Før Hilde begynte hos Arealtek jobbet hun hos Fylkesmannen i Hedmark med planlegging, landbruk og rovviltforvaltning. Hun har også en master i innovasjon og ledelse fra Universitetet i Karlstad, og har tatt etterutdanning innen by- og stedsutvikling og samfunnsplanlegging.

For bistand i plan- og medvirkningsprosesser, utarbeidelse av reguleringsplaner eller kommuneplaner, eller ved behov for rådgivning innen planfaglige spørsmål ta kontakt med Hilde.