Audhild Leistad

Publisert 09.03.2021 11:29

M.Sc VA
Mobil: 41 30 93 70  
E-post: aml@envidan.no

Audhild Leistad er utdannet med Master i miljø og naturressurser fra Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet.  Hun hadde 14 års erfaring med vann og avløp i kommunal sektor, før hun begynte i Arealtek i 2021. Hun har også etterutdanning og jobbet en del med risiko, beredskap og kriseledelse.

I Arealtek jobber Audhild på elverumskontoret, hovedsakelig med prosjektering av VA-anlegg og overvannsplaner.