Audun Røksland

Publisert 17.01.2018 08:04

VVA-Ingeniør
Mobil 926 68 243
E-post: aud@envidan.no

Audun Røksland kom nyutdannet til Arealtek AS i 2017. Han er utdannet byggingeniør fra Universitetet i Tromsø, avd. Narvik, med spesialisering innen veg, VA og anlegg. Fra tidligere har Audun erfaring fra ulike servicenæringer, blant annet 7 år i hotellbransjen og 6 år i skoleverket. Hos Arealtek jobber han med utarbeidelse av situasjonsplaner i tillegg til vegprosjektering.