Hanne Marie Lium

Publisert 03.06.2019 09:54

Sivilarkitekt
Mobil 918 68 084
E-post: hml@envidan.no

Hanne Marie ble utdannet sivilarkitekt ved NTNU i 2001 og har i tillegg en cand.mag.-grad med fagene historie, etonologi og botanikk. Hun har videreutdanning innen eiendomsfag hos Senter for eiendomsfag i Oslo. Tidligere har hun vært ansatt hos Nordbolig, Bjørnstad Prosjektering AS, Anderssen + Fremming Sivilarkitekter AS og Sjåtil & Fornæss AS. Hun har en allsidig prosjekteringsbakgrunn med oppdrag for private og offentlige byggherrer, og søknadsarbeid. Som tidligere ansatt i ferdighusbransjen har hun erfaring med mulighetsstudier, prosjektering av boliger, utvikling av boligområder og arealplanlegging.

For bistand til mulighetsstudier, utarbeidelse av reguleringsplaner og rådgivning innen arkitektur og planfaglige spørsmål, ta kontakt med Hanne Marie.