Henri M. Auer

Publisert 02.06.2020 11:12

Arealplanlegger
Mobil: 45 91 98 53
E-post: henri@arealtek.no

Henri Auer er utdannet samfunnsplanlegger fra Stockholms universitet og har videre et årsstudium innen organisasjon og ledelse. Henri har også tidligere jobbet hos Arealtek, den gang med VVA-tegning og -prosjektering. Etter dette har han jobbet nesten 4 år hos Elverum kommune som arealplanlegger. Henri har erfaring med overordnet arealplanlegging, detaljplanlegging, transportsystemer og sykkelplanlegging.

For bistand i plan- og medvirkningsprosesser, utarbeidelse av reguleringsplaner eller kommuneplaner, byggesøknader, eller ved behov for rådgivning innen planfaglige spørsmål ta kontakt med Henri.