Ingvald Håberget

Publisert 13.11.2018 08:17

Senioringeniør VVA
Mobil 902 60 995
E-post: inh@envidan.no

Ingvald Håberget jobbet som fagarbeider i veg- og anleggsfaget i ca. 20 år før han tok ingeniørutdannelsen. Han har jobbet på små og store veg- og bruprosjekter som anleggsleder/prosjektleder. Som ansatt i Arealtek AS har han bl.a. hatt prosjekteringsansvar for industriområder ved Gardermoen Næringspark, Nore og Vanem i Moss og Einset Nord i Tingvoll Kommune. Han har også vært engasjert som byggeleder av flere ulike utbyggerselskap.