Øyvind Paulsen

Publisert 13.11.2018 08:12

Teknisk tegner
Mobil 962 34 212
E-post: oyvind@arealtek.no
 

Øyvind har sin utdannelse og arbeidserfaring fra Forsvaret. Han har gått Hærens befalsskole, og jobbet som befal med materiellforvaltning, utdannings- og operasjonsplanlegging i kavaleriavdelingen. Øyvind har etter at han begynte i Arealtek AS gått VA-teknikk 1 på NTNU Gjøvik. Og tar for tiden bachelor i Beredskap og krisehåndtering på Høgskolen i Innlandet. 

I Arealtek prosjekterer han VA-anlegg og utformer SHA planer.