Vidar Bjørnbekk

Publisert 06.03.2018 10:28

VA-ingeniør
Mobil 415 72 313
E-post: vidar@arealtek.no

Vidar Bjørnbekk har med seg en allsidig erfaring inn til oss. Vidar har vært gardbruker, jobbet i oljeindustrien og vært anleggsarbeider og kommer fra en jobb hos Infrahead AS. I Arealtek vil han i første rekke jobbe som teknisk tegner.