Andreas Haukø

Publisert 05.03.2018 14:38

VVA-ingeniør
Mobil 920 67 487
E-post: aha@envidan.no

Andreas er utdannet byggingeniør med vegplanlegging og vann-/miljøteknikk som valgfag. Han er 25 år og tok sin bachelor ved Høgskolen i Østfold med bacheloroppgaven innen vann- og miljøteknikk. Andreas kommer fra Entreprenørfirmaet Ove Skår AS hvor han har jobbet med HMS og kvalitetssikring av byggeplass. Andreas holder til på vårt kontor på Gardermoen.