Siw Leni Johnsen

Publisert 26.04.2021 12:00

Teknisk tegner 
Mobil: 934 96 107
E-post: slj@envidan.no

Siw Leni Johnsen har to år, teknisk tegning fra Eidsvoll videregående skole. Hun har jobbet 11år ved Oslo veivesen og 24 år i privat virksomhet i firmaene ØRP/Norconsult som teknisk tegner, de siste 6 årene ved Landskapsavdelingen. Hos Arealtek vil hun i hovedsak jobbe med landskapsplaner og reguleringsplaner.