Wiggo Velde Olsen

Publisert 02.06.2020 15:23

VA-ingeniør
Mobil: 917 79 421
E-post: wvo@envidan.no

Wiggo Velde er utdannet fra Sofienberg tekniske fagskole med teknisk tegning og bygg og anlegg. Han har jobbet 20 år i privat virksomhet i firmaene ØRP (Øvre Romerike Prosjektering), Rambøll og ØRP/Norconsult som teknisk tegner, og de siste 5 årene som prosjekterende av VA-anlegg. Hos Arealtek vil han i hovedsak jobbe med VA-prosjektering.