Arealtek blir Envidan

Publisert 25.01.2023 12:50

Arealtek har nå vært en del av Envidanfamilien i ett år, og vi opplever gode synergier mellom de to selskapene.  

Vi ønsker å styrke og utvikle synergiene enda mer. Det gjør vi blant annet gjennom å etablere en felles identitet og legge til rette for at kunder og ansatte i fremtiden får det beste fra to verdener.  Felles identitet er ikke bare noe vi sier vi har, men noe vi jobber med i det daglige. Vi samarbeider på tvers av prosjekter, vi har felles sosiale arrangementer og vi deler ferdigheter og kunnskap. 

For de ansatte betyr dette at de skal fortsette å jobbe i en bedrift som verdsetter nærhet og fleksibilitet høyt. De vil få nye faglige og personlige utviklingsmuligheter i et stort fagmiljø, der det settes av midler til innovasjon og hvor hver enkelt medarbeider har betydning for omgivelsene. 
For dere som kunder betyr det at dere fortsetter å møte de samme kontaktpersonene som tidligere, med høy fagkompetanse og rådgivningstjenester fundamentert på bærekraft. 

Se også frem til vår nye, flotte og informative nettside, som kommer våren 2023!

 

Arealtek blir Envidan_image
Arealtek-EnviDan-fusion