Regodkjenning av sentral godkjenning

Publisert 21.04.2022 11:28
Arealtek AS, org.nr. 927 269 287, er fra 02.12.2021 sentralt godkjent innen følgende fagområder:

  • Ansvarlig søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 2
  • Prosjekterende arkitektur tiltaksklasse 1
  • Prosjekterende veg, utearealer og landskapsutforming tiltaksklasse 2
  • Prosjekterende oppmålingsteknisk prosjektering tiltaksklasse 2
  • Prosjekterende vannforsynings- og avløpsanlegg tiltaksklasse 3
  • Utførende innmåling og utstikking av tiltak tiltaksklasse 2