Solhøgda

Publisert 20.06.2022 11:16

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Solhøgda, (gbnr. 10/153 og 177) i eidsvoll kommune. det varsles også om at det skal forhandles om utbyggingsavtale med Eidsvoll kommune.

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til: Arealtek As v/ hanne Marie Lium, Elvarheimgt. 10B, 2408 Elverum, hml@envidan.no, mobil: 918 68 084. 

Reguleringsplan 
Varsel om oppstart
Kunngjøring