Gardemoen Næringspark 1

Publisert 21.04.2022 11:16

Gardermoen næringspark 1 – GNP1 er under opparbeidelse og Arealtek AS er sammen med sine samarbeidspartnere tildelt detaljprosjekteringen av deler av infrastrukturen.

I forbindelse med klargjøring av tomt NK1 skal 5 av internvegene med tilhørende gang- og sykkelveger og rundkjøring opparbeides sammen med deler av grønnstrukturen og turveg. Det skal også utføres tiltak på Hovinmovegen. Jobben var utlyst som totalentreprise som Walan Maskin AS vant. Arealtek AS er sammen med Structor Vestfold AS og ing. Rasmussen & Strand AS tildelt detaljprosjekteringen for infrastruktur innen VA, veg og elektro. I tillegg skal Arealtek AS inneha rollen som prosjekteringsgruppeleder.

gardemoen np_2