Årets klima- og miljørapport

Publisert 08.05.2020 10:27

Som Miljøfyrtårn skal Arealtek levere en årlig klima- og miljørapport. Dette er en del av sertifiseringsgrunnlaget.

Her kan du lese Arealtek sin rapporten for 2019. Det meste av våre utslipp knytter seg til transport. Vi ser at vi har et forbedringspotensiale når det gjelder å gjennomføre flere møter digitalt, noe vi har fått testet ut i stort monn siden innføring av hjemmekontor i mars pga, korona-pandemien.
CO2-utslipp 2019

Les mer om Stiftelsen Miljøfyrtårn og hvordan din virksomhet kan bli sertifisert på deres nettside.