Besøk av asfaltentreprenør

Publisert 15.10.2020 08:30

Som rådgivende konsulent er det alltid nyttig med input fra aktørene som skal bygge det vi prosjekterer og beskriver.

Peab asfalt AS har asfaltverk i Elverum og onsdag 14.10.20 hadde vi besøk av Erik Ø. Woldmo som fortalte oss litt om asfalt.

Etter en introduksjon på steinfraksjoner og -kvaliteter fikk vi bl.a en gjennomgang av egenskaper til ulike dekketyper, bindemiddel og utførelse av fortanning samt rundt kumlokk og slukrister.

Seansen ble avsluttet med befaring av en busslomme Arealtek AS har prosjektert, innom asfaltverket til Peab asfalt og en nyasfaltert vegstrekning på gamle rv. 3/25.
Erik Ø Woldmo fra Peab asfaltBefaring og kvalitetssjekk av utført prosjekteringBefaring på Peab sitt asfaltverk i Elverum