Digitalisering av byggesøknaden

Publisert 31.08.2020 15:18

1. oktober stenger ByggSøk som har vært Direktoratets løsning for digitale byggesøknader. 

I den forbindelse har Arealtek valgt å ta i bruk løsningen til Holte; Holte Byggsøk. Løsningen er inntegrert med Altinn slik at erklæringer kan signeres med BankID, nabovarsling kan skje digitalt og søknad sendes elektronisk til kommunen. Vi er veldig fornøyde med løsningen til Holte og oppfølgingen derfra.

Mer om våre erfaringer kan du lese i intervjuet med Hilde på nettsiden til Holte.
Hilde med byggesøk