Kurs i arbeidsvarsling

Publisert 08.05.2020 10:54

Arealtek AS har benyttet koronatiden til å sende medarbeidere på arbeidsvarslingskurs 1.

Arbeid på/ved veg representerer økt fare for både arbeidere og trafikanter. Det er derfor viktig at vi som ofte er ute på befaringer og utfører landmålingsarbeider langs veg, er kjent med regelverket, for å sikre egen og andres sikkerhet.

Statens vegvesen skriver at «alle arbeidere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling», og det er utarbeidet et eget kursopplegg for dette, kurs 0-4. Arealtek gjennomførte forrige uke kurs 1. Undervisningen var nettbasert via teams. Utgangspunktet for kurset er vegvesenets håndbok N301 "Arbeider på og ved veg". Kurset ble avsluttet med en nettbasert prøve. Alle besto og mottok kursbevis:)

I følge Statens vegvesen, som ansvarlig for kurset, skal kurs 1 gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas. Deltakerne skal videre ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang.
arbeidsvarsling