Miljøfyrtårn-sertifisert

Publisert 27.04.2020 15:53

Vi kan stolt meddele at vi har mottatt bekreftelse på at vi er resertifisert for 3 nye år.

Med det er vi ett av 6633 virksomheter som kan smykke seg med tittelen Miljøfyrtårn.

I forbindelse med resertifiseringen har vi hatt en gjennomgang og oppdatert våre systemer i tråd med kravene. Disse er nå gjennomgått og godkjent av sertifisør Håkon Reum som også vil gjennomføre et bedriftsbesøk når situasjonen tillater dette.

Både i samfunnet generelt og blant våre kunder forventes det i stadig større grad at vi som bedrift tar miljøansvar, og som sertifisert Miljøfyrtårn viser vi at det er noe vi tar på alvor.

Miljøfyrtårnsertifikatet er gyldig i tre år. Vi er sertifisert innenfor de tre kriteriesettene:

  • Prosjekterne de (arkitekter og rådgivende ingeniører
  • Leietaker
  • Felles kriterier
Les mer om Miljøfyrtårnordningen.
Klima og miljørapport for 2018