Velkommen tilbake

Publisert 22.01.2021 15:12

Etter å ha vært hjemme i svangerskapspermisjon er Margit L. Olsen tilbake på jobb hos oss, nå i fast stilling.

Margit på hjemmekontorForeløpig er de fleste fortsatt på hjemmekontor, det gjelder også for Margit, som hilser fra gården Solheim på Hof Finnskogen. Margit fortsetter der hun slapp og vil fortsette å ha ansvaret for utarbeidelsen av overvannsplaner. Dette er et fagområde det har blitt mye mer fokus på bare de siste par årene, også i små fortettingsprosjekt. Arealtek kan bistå med overordnede vurderinger i forfase og ved regulering og med detaljprosjektering av overvannsløsninger i forbindelse med byggesøknad. Ta kontakt med Emil eller Margit hos oss.