Vi utvider staben

Publisert 02.06.2020 15:18

På tross av krevende tider har vi god ordretilgang og bra med jobber, -og i dag har vi fått to nye medarbeidere.

Henri Auer er utdannet samfunnsplanlegger og skal jobbe med reguleringsplaner. Han vil også bistå med utarbeidelse av overvannsrapporter nå som Margit Olsen er i permisjon. Wiggo Velde Olsen kommer fra jobb i Norconsult og har lang erfaring som teknisk tegner og VA-ingeniør. Han blir en del av VA-avdelingen hos oss. Henri vil sitte på Elverumskontoret mens Wiggo blir å finne på Gardermoen. Vi ser frem til å dra nytte av kompetansen og erfaringen disse to besitter, og ikke minst bli bedre kjent med disse to blide karene.

Tilsammen er vi nå 16 heltidsansatte i Arealtek innenfor fagområdene veg, VA, byggeledelse, planlegging og visualisering. En fin økningen siden oppstarten for litt over 10 år siden. 

To nye medarbeidere hos Arealtek i dag; Henri Auer og Wiggo Velde Olsen
To nye medarbeidere juni 2020