Personvernerklæring

I forbindelse med en innstramming av personvernregelverket i EU og innføring av en ny forordning; General Data Protection Regulation (GDPR), har Envidan AS oppdatert sin personvernerklæring. Den beskriver hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger knyttet til deg som kunde og hvor du skal henvende deg hvis du ønsker opplysningene slettet.

Behandlingsansvarlig

Daglig leder Morten Bjøntegaard er på vegne av Envidan AS ansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.
 

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder; navn, firmaadresse, fakturaadresse, telefonnummer og e-postadresse på oppgitt kontaktperson/er.
 

Formål

Personopplysningene benyttes for å kunne gjennomføre våre forpliktelser ovenfor deg som kunde. Vi benytter oppgitt kontaktinformasjon for å kunne gi deg som kunde best mulig oppfølging i forbindelse med ditt kjøp av tjeneste fra oss.
 

Rettslig grunnlag

Informasjon som navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle avtalen som er inngått med deg som kunde om kjøp av våre tjenester. Grunnlaget for denne behandlingen er enten at du som kunde har gitt ditt samtykke (personvernforordningens artikkel 6 (a)) eller gjennom inngått avtale (personvernforordningens artikkel 6 (b)).
 

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med kjøp av våre tjenester.
 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det eller det er en nødvendig del av avtalen som er inngått. 
Ved behov for deling av personopplysninger med andre utover det som er nødvendig i h.h.t. avtalen skal eget samtykke innhentes fra deg som kunde.
 

Sletting av personopplysninger

Kontaktinformasjon lagres i forbindelse med kontrahering og oppretting av prosjekt. Ved arkivering av prosjekt slettes personopplysninger i mappestruktur og kunderegister. Korrespondanse på e-post arkiveres iht. våre rutiner. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.
 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, ønsket retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser:
·         Envidan AS
          Elvarheimsgata 10B
          2408 Elverum
·         www.arealtek.no/contact
·         mob@envidan.no

sist oppdatert januar 2023