Herman Wessels vei

Publisert 11.06.2020 10:34

Lillestrøm kommune er i gang med å oppgradere det gamle VA-nettet.

I den forbindelse er Arealtek tildelt oppgaven med å prosjektere separering av overvann og spillvann i Herman Wessels vei som en del av den inngåtte rammeavtalen med kommunen. I forkant av prosjekteringen fikk vi kommunen til å sende kamera gjennom ledningsnettet på den aktuelle strekningen for å kartlegge hvor stikkledningene er tilkoblet. For kostnadseffektiv fremdrift og for å unngå ubehaglige overraskelser i gjennomføringen erfarer vi at det er mye å hente på en grundig kartlegging av status i forkant av prosjekteringen.

Kameratraktor klar til oppdrag i Herman Wessels vei. Foto: Arealtek
traktoren med kamera
Kommunens utstyrsbil for rørinspeksjon. Foto: Arealtek
kamerabil_Herman Wesselsvei