Holaker på Maura

Publisert 25.01.2021 10:03

Hovedanlegget på Holaker i Nannestad kommune er ferdigstilt.

Arealtek har vært engasjert av Boligpartner i forprosjekt og rammesøknad før vi ble med totalentreprenør Ole M. Almeli AS for detaljprosjektering. Anlegget er nå ferdigstilt og utbygging kan starte. På Holaker har vi prosjektert veg, vann, avløp og bistått med belysningsplaner.
Holaker MauraHolaker Maura_foto