Holmenga Nord

Publisert 14.09.2020 09:43

Vi har inngått avtale med Anlegg Øst om detaljprosjektering av VVA for nytt næringsområde på Nebbenes i Eidsvoll kommune.

Over 1 000 000 kubikk masser skal flyttes før det 200 000 kvadratmeter store næringsarealet kan tas i bruk. Arbeidet er med å tilrettelegge for nye næringsarealer er i gang i tråd med føringene i vedtatt detaljregulering (Detaljregulering for del av gbnr. 97/1 - Holmenga Nord. PlanID 023730800).

Vi gleder oss til samarbeidet med Anlegg Øst Entreprenør AS og takker for tilliten. For mer informasjon om prosjektet ta kontakt med prosjektleder Emil Korsbrekke.
Nytt næringsområde Holmenga Nord