Jessheim Sør Næring Nord

Publisert 17.04.2020 09:57

Arealtek prosjekterer VA og overvann i nytt, stort prosjekt på Romerike.

Det skal bygges næring og parkering på ca. 15 000 m2. Overvann skal håndteres med sedumtak, nedgravde magasiner og åpne løsninger i elveparken mot Dølibekken. Les mer om prosjektet på bygg.no
overvannshåndtering Jessheim syd_foto Park og Anle

Oppdragsgiver er ArealBygg AS. Park og Anlegg Alta AS er utførende graver. Bildet fra anleggsområdet er tatt av dem.
Arkitekt for oppdraget er TAG Arkitekter.