Fornyet varsling

Publisert 23.11.2020 08:45

På vegne av Sønstehagen Nedre AS varsles planarbeidet for Storvegen 49 i Trysil på nytt i forbindelse med at planområdet utvides.

Det ble 3.4.2020 varslet oppstart av planarbeid for Storvegen 49. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for fortetting gjennom oppføring av leilighetsbygg i 4 etasjer med parkeringskjeller. Planforslaget ble kunngjort i Østlendingen 7.4.2020. Her finner du saken som ble publisert i april 2020.

Planområdet utvides nå for å inkludere område for felles lekeplass på naboområdet, del av gbnr. 26/18.

Innspill som fremkom i første runde vil bli svart ut i forbindelse med høring av planforslaget og behøver ikke sendes på nytt. Det planlegges med 1. gangs behandling i formannskapet første kvartal 2021. Frist for å komme med merknader til fornyet varsel er 14.12.2020. Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til: Arealtek AS v/Hilde Smedstad, Elvarheimgt. 10B, 2408 Elverum, hilde@arealtek.no, mobil: 93069363.

1631_R01