Ladderudåsen Nord

Publisert 07.07.2020 13:39

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan i Eidsvoll kommune.

Det ble avholdt oppstartmøte i Eidsvoll kommune den 29.06.2020. Forslagsstiller er Hellvikhus Romerike Eiendomsutvikling AS og plankonsulent er Arealtek AS.

Det skal gjøres endringer i bestemmelser og plankart. En oversikt over endringene finnes i vedlagt varslingsbrev. Innspill til endringsforslag kan innen 25.8.2020 sendes til: Arealtek AS, Elvarheimgt. 10B, 2408 Elverum eller hanne@arealtek.no.  Spørsmål kan rettes til Hanne Marie Lium på mobil 918 68 084.