Mindre endring - Nistilmarka 2

Publisert 03.12.2019 10:40

På vegne av Per Rogstad Aarstad har vi søkt om en mindre reguleringsendring for Nistilmarka 2. Hensikten er å endre boligtypen på enkelte delfelt.

Plandokumentene ligger på kommunens hjemmeside og frist for å komme med merknader til Elverum kommune er 29. november.