Mindre planendring - Solørvegen 211

Publisert 03.12.2019 10:27

På vegne av NORDBOLIG Hamar AS har vi søkt om en mindre reguleringsendring for Solørvegen 211 på Hanstad.

Hensikten med planendringen er å legge til rette for en fortetting på eiendommen med 2 nye tomannsboliger. Fristen for å komme med innspill og merknader til Elverum kommune er 23. desember. Plandokumentene kan lastes ned fra kommunens nettside under planer til høring/ offentlig ettersyn.