Nistilmarka 2

Publisert 30.01.2018 14:39

Nistilmarka 2 er et nytt boligfelt i Elverum kommune. Arealtek AS har utarbeidet planinitiativ og forslag til reguleringsplan på vegne av grunneier. I forbindelse med planarbeidet er det gjennomført et forprosjekt på VVA . Ved utarbeidelse av reguleringsplaner legger vi vekt på å ha tett dialog med kommunen for å sikre gode løsninger og fremdrift.

Nistilmarka 2Oppdragsgiver: Per Rogstad Aarstad
Oppdragstype: Utarbeidelse av reguleringsplan
Kontaktperson: Hilde Smedstad