Planer på høring

Publisert 12.05.2020 11:12

Mykleby fjelltak i Stor-Elvdal og Svenskerud 1 i Enebakk er lagt ut til offentlig ettersyn.

Arealtek er plankonsulent i disse sakene og har bistått tiltakshaver med utarbeidelse av planforslagene.

Svenskerud 1 er et mindre boligområde for ene- og tomannsboliger i Ytre Enabkk. Fristen for å komme med innspill til planforslaget 18. juni. Plandokumentene kan lastes ned fra Enebakk kommunes hjemmeside.
illustrasjon Svenskerud 1

Mykleby Fjelltak ligger langs Myklebysætervegen nord for Evenstad bru i Stor-Elvdal kommune. Her planlegges det for uttak av masser i forbindelse med utbedringer på rv. 3. Fristen for å komme med innspill er 24. juni, og plandokumentene kan lastes ned fra kommunes hjemmeside. 3D-illustrasjonen nedenfor viser ferdig utatt uttak sett fra øst. Illustrasjonen er utarbeidet av Arealtek AS:
Fra Vei

Har du behov for bistand med regulering av et utbyggingsprosjekt så ta kontakt med oss. Vi er i dag to som jobber med regulering. Til sommeren utvider vi staben og blir 3 ansatte på planavdelingen. Ta gjerne en titt på våre pågående reguleringsprosjekter under "Kunngjøringer".