Navnebergtunet

Publisert 28.02.2020 14:33

Sørøst for Stangebyen er et nytt boligfelt under utvikling. Delområde BKS3 er i regi av Hellvik Hus Romerike.

I dette prosjektet bidrar vi med prosjektering av veg og VA. Vi har stått for kontrahering og prosjektering for totalentreprenør i utførelsesfasen og har byggeledelse for Hellvik Hus. Bjørn Frenning Transport og Graving AS er godt i gang med grunnarbeidene og denne uka ble de første kumgruppene satt ned.

Foto: Bjørn Frenning Transport og Graving AS
Navnebergtunet_foto Bjørn Frennning Tarnsport og G

 Navnebergtunet_foto Bjørn Frennning Tarnsport og G