Rammeavtale med Lillestrøm

Publisert 17.04.2020 11:55

Arealtek vant i vinter rammeavtale med Lillestrøm kommune innen prosjektering av vann og avløp. 

Avtalen gjelder i første omgang for perioden 2020-2022. Lillestrøm er en sammenslåing av Skedsmo, Fet og Sørum kommuner og er nå Norges 9. største kommune. Arealtek er stolt av å være med på laget, og ser frem til samarbeidet med kommunen.

Vi er nå i gang med prosjektering av de to første prosjektene. Dette er spennende rehabiliteringsprosjekter. Første prosjekt er sanering og separering i Herman Wessels vei i Strømmen. Dette er vann og avløp fra 50-tallet som er klar for utskifting. Det andre prosjektet er utskifting av ca. 750 meter vannledning mellom Garderveien og Hovinghøgda. Dette prosjektet baserer seg primært på no-dig løsninger med styrt boring og utblokking.