Røykåsbekken i Lørenskog

Publisert 15.02.2021 12:39

Sammen med våre samarbeidspartner ble vi fredag formelt tildelt prosjekteringsjobben for Røykåsbekken i Lørenskog kommune.

Våre samarbeidspartnere i prosjektet er Ing. Rasmussen og Strand AS, Stener Sørensen AS og Geoteknikk AS.

Området har hatt store utfordringer med flom og tilbakeslag av avløp og overvann i boliger. Arealtek skal prosjektere rehabilitering av et større ledningsstrekk samt prosjektere boring av en ny, stor hovedavløpsledning ned til kloakktunnelen i området. Dette er en totalentreprise der vår oppdragsgiver er PA Entreprenør AS. For borearbeidene har de med seg Norwegian Pipeline Drilling AS.

Dette er en av de største og mest kompliserte rehabiliteringsjobbene vi har hatt gjennom våre 11 år i drift. Vi er ydmyke for tillitten vi har fått og prosjekteringsarbeidet er allerede i gang!

Store utfordringer med vann på avveier. Kilde: Lørenskog kommune
flomområde Røykåasbekken

Røykåsbekken