Trysil Knut Panorama

Publisert 25.08.2020 14:34

Arealtek er engasjert til prosjektering av veg, vann og avløp på nytt hyttefelt i Eltdalen i Trysil.

Dette er et delfelt innenfor Trysil Knut Fjellgrend. Utbygger er Trysil Knut Panorama AS. Vi skal også gi veiledning og bistand i forbindelse med utbedringer og dokumentasjon på tidligere utførelser og anlegg, samt bistå i søknadsprosessen mot kommunen.

Det nye hyttefeltet består av 30 tomter og er en del av detaljregulering for Trysil Knut Fjellsenter HC8515 og HC8516. Du kan lese mer om området og planene for det nye hyttefeltet her.

For mer informasjon om prosjektet ta kontakt med prosjektelder Ingvald Håberget hos oss.

Foto: Trysil Knut Panorama AS
trysilknut-panobilde foto Trysil Knut Panorama AS