Fredli

Publisert 07.12.2020 10:04

Kommunestyret i Løten kommune vedtok 18.9.2019 reguleringsplan for Fredli.

Hensikten med planen er å legge til rette for fortetting med blokkbebyggelse i Løten sentrum. Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse ligger vedlagt.

Øvrige plandokumenter kan lastes ned fra kommunens nettside