Greina 2 i Sør-Odal

Publisert 07.12.2020 10:47

Forslag til endring av reguleringsplan ble vedtatt av kommunestyret 13.6.2019.

Formålet med reguleringsendringen er å få en bedre tilpasning av bebyggelse og infrastruktur til terrenget, samt bidra med utvikling og tilrettelegging av nye sentrumsnære boliger i tilknytning til Skarnes. Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse ligger vedlagt.