Harpviken, Brumunddal

Publisert 18.02.2021 07:40

Kommunestyret har i møte 10.2.2021 vedtatt detaljregulering for nytt båtlager på Harpviken.

Hensikten med planen er å tilrettelegger for en utvidelse av dagens båtlager, samt adkomstveg ned til Mjøsa, båtslipp og flytebrygge til bruk i næringen. Det legges til rette for både innendørs og utendørs lagring. Vedtatte plandokumenter følger nedenfor.

Kommunens klagefrist på vedtaket er 15.3.2021.