Holt omsorgsboliger

Publisert 07.12.2020 10:19

Kommunestyret i Kongsvinger kommune vedtok 20.6.2019 detaljregulering for Holt.

Hensikten med planen er å legge til rette for heldøgnbemannede omsorgsplasser for personer med demens. Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse ligger vedlagt.