Nistilmarka-2

Publisert 07.12.2020 10:38
Kommunestyret i Elverum vedtok 26.09.2018 detaljregulering for Nistilmarka 2.

Hensikten med planen er å legge til rette for videre boligutbygging i tilknytning til Nistilmarka 1 i Hernes, Elverum kommune. Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse ligger vedlagt. Kommunen vedtok mindre endring administrativt den 5.12.2019.