Norr

Publisert 07.12.2020 09:52

Kommunestyret i Elverum kommune vedtok 25.3.2020 detaljreguleringsplanen for Norr.

Hensikten med planen er å legge til rette for boligutbygging i nærheten av Hernes skole. Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse ligger vedlagt.