Sven Morensveg 19

Publisert 07.12.2020 11:08

Mindre endring av reguleringsplan ble vedtatt 13.10.2020. Kommunens vedtak er påklaget.

Planen er en del av eldre reguleringsplan "Et område langs Trysilvegen i Nord-Leiret". Hensikten med endringen er en moderat fortetting innenfor eksisterende boligområde. Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse ligger vedlagt.