Svenskerud 1

Publisert 07.12.2020 09:31

Kommunestyret i Enebakk kommune vedtok 26.10.2020 detaljreguleringsplanen.

Hensikten med planen er å legge til rette for videre boligutbygging i nedre del av Svenskerudveien, Ytre Enebakk. Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse ligger vedlagt.

Øvrige plandokumenter kan lastes ned fra kommunens nettside: https://www.enebakk.kommune.no/vedtak-av-detaljreguleringsplan-reg470-svenskerud-1.6343817-359470.html