Vedtatt regulering i Hernes

Publisert 30.04.2020 13:35

Planen legger til rette for et nytt boligområde ved Hernes skole.

Reguleringsplan for Norr er utarbeidet av oss på vegne av grunneier Leiv Andreas Schulstad. Planen ble enstemmig vedtatt av kommunestyret 25. mars med frist for å påklage kommunens vedtak 30.4. Plandokumentene kan lastes ned fra kommunens nettside. Mer informasjon om tomteområdet på Finn.no.
ill Norr

Har du behov for bistand med regulering av et utbyggingsprosjekt så ta kontakt med oss. Vi er i dag to som jobber med regulering. Til sommeren utvider vi staben og blir 3 ansatte på planavdelingen. Ta gjerne en titt på våre pågående reguleringsprosjekter under "Kunngjøringer".